Warning: session_start(): open(/tmp/sess_a64if4l4ir823l6p83n5levmo5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/seohosth/domains/ampol.net.pl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Posts by admin | WIEDZA MEDYCZNA - Page 2

admin

Specjaliści psychologii radzą

313796_brain_coralWielu z nas miewa problemy na tle psychologicznym. Czy to sprawa kiepskiej psychiki? Kłopot związany z charakterem czy też środowiskiem, w którym egzystujemy? Co sprawia, ze popadamy w reaktywne depresje, nałogi, zdarzają się nam zaburzenia zachowania.Na te zapytania stara się odpowiedzieć psycholog z , który poznaje tajemnice ludzkiego rozumu i nastawienia do życia. Specjalista, który umie prowadzić dialog ze swoimi pacjentami oraz zdaje sobie sprawę z tego, jak prowadzić terapię na pewno może zrobić znacznie więcej, niż stereotypowa pomoc osoby, która do końca nie wie, z czym walczy.

Jeśli mamy kłopoty powiązane ze złym postrzeganiem świata bądź też po prostu nie potrafimy znaleźć się pośród ludzi – psychoterapia na pewno zda egzamin. To świetne pokazanie, jak dużo mamy prawo zaprzepaścić lub ewentualnie zyskać. Wystarczy jedynie podjąć słuszne kroki. Wówczas z pewnością życie stanie się poprawniejsze. Często okazuje się, że psycholog, nierzadko psycholog lub inny psychoterapeuta. zdaje sobie sprawę z tego, jak zmotywować do działania bądź też jak przeistoczyć tok myślenia osoby, która już dawno zapomniała, czym jest szczęście. Do psychologa chodzą nie tylko gwiazdy bądź medialne osoby. Tam są w stanie pojawić się też przeciętni ludzie ze normalnymi problemami, które żądają interwencji profesjonalisty. Nic w takim razie ekstrawaganckiego, że psychoterapia osiąga miano niesłychanie pomocnej oraz czasami zbawiennej. To zależy również od samego profesjonalisty, który prowadzi kurację. Nie każda sesja może być udana czy też nie każdy fachowiec naprawdę jest fachowcem. Nic w związku z tym niepokojącego, że przed udaniem się do psychologa warto wypróbować jego referencje, opinie oraz to, co o nim sadzą ludzie, którzy naprawdę mieli z nim styczność. Tylko po takiej kontroli możemy oddać się w ręce profesjonalisty, który będzie wiedział, co zrobić, żeby komplikacje, które chwilowo wydają się nam nie do pokonania ekspresowo straciły blask i zniknęły w natłoku szczęścia. Bez słusznego przeszkolenia, mądrości, doświadczenia i należytego podejścia nie ma mowy, żeby pomóc osobie, która nie czuje się silna. Skutkiem tego psycholog lub psychoterapeuta honorowany jest za doświadczoną i obytą figurę, która zna się na rzeczy i perfekcyjnie wie, jaka terapia wspomoże w określonych diagnozach, trzeba tylko pamiętać, że proces rozpoznania warto zacząć od wizyty u specjalisty psychiatry aby wykluczyć chorobę psychiczną.

Podział zaburzeń psychicznych

zaburzenia psychiczneNa pewno większość osób zainteresowanych psychiatrią, psychologią, zastanawiała się jak dzielimy zaburzenia psychiczne. Otóż klasyfikacja ta rozwijała się przez wieki  do dziś. Współcześnie dominują dwa systemy, pierwszy nazwany ICD-10, opracowany przez WHO(Światową Organizację Zdrowia) i drugi DSM-IV promowany przez Amerykańskie Towarzystwo psychiatryczne APA.

Nie będę tu zamieszczał dokładnej listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, znalazłem je na blogu psychiatry, gdzie odsyłam zainteresowanych. Skupię się na omówieniu kilku podstawowych działów z krótkim opisem.

 1. Rozdział pierwszy kodowany jako F 0-9, opisuje zaburzenia związane z organicznym uszkodzeniem Centralnego układu nerwowego. Określenie zmiany organiczne oznacza występowanie zmian w morfologii mózgu, móżdżku lub rdzenia przedłużonego. Z reguły są one pochodzenia naczyniowego, związane są z pierwotnym zwyrodnieniem lub chorobą somatyczną lub urazem. Do tej grupy zaburzeń zaliczamy otępienia, zaburzenia afektywne, osobowości, psychotyczne o wspomnianej etiologii. W przypadku zmian organicznych możemy obserwować praktycznie wszystkie kliniczne objawy zaburzeń psychicznych.
 2. Drugi rozdział koduje schorzenia psychiczne związane z zespołami zależności, oznaczamy je F 1o-19. Tutaj znajdziemy alkoholizm, narkomanię, lekomanię, uzależnienia mieszane. Umieszczono tu zespoły zależności, abstynencyjne, zaburzenia psychotyczne, nastroju, osobowości, związane z używanie substancji psychoaktywnych.
 3. Rozdział trzeci poświęcony jest zaburzeniom psychotycznym endogennym, głównie Schizofrenii, kodujemy go F 20-29. Ta grupa zaburzeń do dziś nie została dokładnie zbadana, nie znamy dokładnej przyczyny występowania psychoz. Potrafimy je już dość skutecznie leczyć, wiemy które układy przekaźnikowe w mózgu s najbardziej zaburzone, które geny odpowiadają za dziedziczenie.
 4. Czwarty rozdział to zaburzenia nastroju, F 30-39. Tutaj znajdziemy głównie depresję, CHAD czyli Chorobę afektywną dwubiegunową, Dystymię i podobne. Choroby te należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych a depresja plasuje się na czołowych miejscach wśród schorzeń śmiertelnych. Ocenia się, że na endogenne zaburzenia nastroju może cierpieć do 30% ludzkiej populacji.
 5. Rozdział piąty F 40-49 opisuje głównie zaburzenia lękowe. Dawniej określane mianem „nerwicy”, dziś nie stosuje się tego pojęcia. Tu znajdziemy: zespoły OCD czyli obsesyjno-kompulsywne, lęk uogólniony, napady paniki, agorafobię i podobne. Te zaburzenia dotykają w rożnych okresach życia praktycznie każdego z nas, co nie oznacza, ze każdy musi podjąć leczenie.
 6. Kolejne rozdziały F 50-59, F 60-69, F 70-79, zawierają w sobie odpowiednio: zaburzenia odżywiania, cechy osobowości nieprawidłowej i upośledzenie umysłowe.

Przytoczony tu podział jest zaczerpnięty z klasyfikacji ICD-10, która to obowiązuje w Polsce. Oczywiście jest on niedoskonały i niedługo ma być ogłoszony nowy ICD-11, który jest już w opracowaniu.  Na dzisiejszą wersję miały wpływ obserwacje kliniczne pacjentów, rozwój badań głownię obrazowych i biochemicznych, genetyka medyczna. Dalszy rozwój tych dziedzin medycyny pewnie pozwoli nam na bardziej szczegółowe klasyfikacje i wyciąganie z nich wniosków w praktyce klinicznej.

 

Gdy potrzebne jest odtrucie alkoholowe

Pewnie każdy z nas słyszał wyrażenia: odtrucie alkoholowe, detoks alkoholowy, detoksykacja alkoholowa. Większość wie co oznaczają choćby w przybliżeniu. Jednak czy wiemy jakie wskazania obowiązują do tej procedury, jak można ją przeprowadzić, kiedy potrzebna jest hospitalizacja. Otóż detoksykacja alkoholowa to leczenie alkoholowych objawów abstynencyjnych. Jest to terapia objawowa, trudno jest podać leki i ich dawki z wyboru, dla każdego pacjenta przygotowuje się indywidualne zlecenia. Trzeba najpierw ocenić stan ogólny pacjenta, przeprowadzić badanie podmiotowe(dokładny wywiad, uwzględniający występowanie innych chorób czy też leki przewlekle przyjmowane przez chorego), badanie przedmiotowe(internistyczne, neurologiczne), ocenić stan psychiczny, występowanie powikłań w przeszłości i obecnie(drgawki, epizody majaczenia), choćby orientacyjnie ustalić tolerancję na alkohol i leki. Dobrze w ocenie stosować skalę nasilenia objawów AZA CIWA-A.
Gdy wykonaliśmy te czynności możemy stwierdzić czy odtrucie alkoholowe jest potrzebne. Możemy prowadzić je w rożnych formach:

 1. w przypadku braku objawów AZA lub przy ich łagodnym nasileniu, pacjent nie musi korzystać z pomocy lekarskiej i farmakologicznej
 2. jeżeli występują umiarkowane objawy odstawienne detoksykacja może być prowadzona w formie ambulatoryjnej
 3. nasilone objawy AZA lub występowanie powikłań jest wskazaniem do hospitalizacji w oddziale leczenia alkoholowych objawów abstynencyjnych

W skrócie wskazania i zarys metod przedstawia infografika:

Odtrucie alkoholowe, przerywanie ciągów alkoholowych.

Oczywiście w wielkim skrócie opiszę jakie warunki powinno spełniać i czemu służy leczenie szpitalne.

 • sale detoksykacyjne powinny cechować się: cisza w oddziale, zapewnienie nocnego oświetlenia, optymalnej temperatury, wilgotności
 • stały nadzór personelu medycznego: to leczenie wymaga częstej modyfikacji leków i ich dawek w zależności od stanu ogólnego i psychicznego pacjenta. Powinno się monitorować ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, stan świadomości.
 • leczenie farmakologiczne polega na: wyrównaniu równowagi wodno-elektrolitowej, reagowaniu i leczeniu objawów wegetatywnych, podawaniu leków uspokajających i nasennych głównie z grupy benzodiazepin, jedyną witamina, którą bezwzględnie należy podawać jest Vit. B1, pozostałe leki wg wskazań.
 • w nasilonych AZA bezwzględnie konieczne jest wykonanie badań dodatkowych: morfologii krwi, oceny uszkodzenia i wydolności wątroby, oznaczenia poziomu podstawowych elektrolitów. Oraz innych badań wynikających z oceny stanu zdrowia pacjenta.

Należy pamiętać, że nasilony zespół abstynencyjny lub AZA powikłany jest zagrożeniem dla życia chorego.

Jak wygrać z lekomanią

Benzodiazepiny, metody, koszty i dostep do lezcenia w Warszawie.Lekomania to współcześnie bardzo poważny problem społeczny. W statystykach już zaczyna przebujać alkoholizm i oczywiście inne uzależnienia pod względem popularności. W naszym kraju zjawisko to jest szczególnie nasilone. Po Francji plasujemy się na drugim miejscu w EU w spożyciu leków na jednego mieszkańca. Niestety leki z grupy nasennych i anksjolitycznych przodują jako lider sprzedaży ilościowo. Przewlekłe ich przyjmowanie grozi uzależnieniem czyli lekomanią. A jej skutki i powikłania są groźne dla zdrowia i życia.

Benzodiazepiny to grupa szczególnie niebezpieczna, mogą spowodować zespoły amnestyczne(czyli otępienie, zaburzenia pamięci) poprzez swoje bezpośrednie ujemne działanie na funkcje poznawcze.  Poza tym oddziaływając depresyjnie na układ nerwowy prowadzą chronicznie do niedotlenienia, wywołują lub nasilają bezdech nocny, stosowane z innymi lekami lub alkoholem są bezpośrednim zagrożeniem życia, wywołując zaburzenia oddychania. Muszę wspomnieć, że ich toksyczne działanie jest zdecydowanie bardziej groźne dla osób starszych i małych dzieci, które dość często ulegają zatruciu przypadkowemu, gdy nie zabezpieczymy należycie leków. Gdy dojdzie już do zespołu zależności kodowanego przez psychiatrów jako F 13, musimy poddać się profesjonalnej terapii pod nadzorem specjalistów, psychiatrów.

Zrobiłem mały audyt możliwości terapii na przykładzie naszej stolicy – Warszawy.  Leczenie ambulatoryjne oferują Poradnie Zdrowia Psychicznego i specjalistyczne gabinety prywatne. W PZP terapia jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to niewątpliwie zaleta. W procesie musi uczestniczyć specjalista psychiatra, psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień. I tak jak dostęp do psychoterapii jest w zasadzie bardzo dobry, tak do psychiatry musimy czekać miesiącami, co właściwie uniemożliwia skuteczność.  Wybór trybu prywatnego wiąże sie z lepszą dostępnością, jednak generuje koszta. I tak: wizyta u specjalisty to przeważnie – 150złotych, psychoterapia ok. -100 zł za godzinę.  Rocznie musimy wydać minimum 7 tysięcy złotych, nie wliczając w to diagnostyki w sensie badań dodatkowych (laboratoryjnych i obrazowych) a to koszt ok. 1 tysiąca PLN.

Trzeba też zaznaczyć, że skuteczność leczenia ambulatoryjnego w przypadku lekomanii jest znikoma, rzędu kilku procent.

Natomiast leczenie szpitalne, tzn. detoksykacja i psychoterapia w OTU lub Oddziale leczenia Nerwic, to w przypadku placówek z kontraktem z NFZ, przymus czekania do kilku miesięcy. W Warszawie tylko Oddział  Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii wykonuje usługę detoksykacji lekowej. Hospitalizacja trwa 56 dni w zamkniętym oddziale. To trzy łóżka na kilka milionów mieszańców stolicy. Oczekiwanie do roku. Otu jest kilka więc dostępność większa. Leczenie w Prywatnej Klinice jest możliwe, jeden szpital pod Warszawą, w Pomiechówku, oferuje taką usługę.  Jednak trzeba się liczyć z wydatkiem od 10500 do 15500 PLN za 5-8 tygodni hospitalizacji, diagnostyka wliczona w cenę.

Szanse na skuteczność terapii w trybie hospitalizacji są znacząco większe.

Myślę, że przedstawiają możliwości leczenia lekomanii i ich podstawowe cechy, dostępność i koszta, mogłem pomóc wielu osobom oraz nakreśliłem wymiar zagrożeń wynikających z przyjmowania benzodiazepin i leków nasennych.

Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

uzależnienie od lekó∑ nasennych i uspokajającychHistoria uzależnienia od leków uspokajających i nasennych to okres ostatnich stu lat. Na początku XX stulecia do medycyny wkroczyły Barbiturany, leki te w małych dawkach uspokajały, w większych miały działanie nasenne. Niestety leki te okazały się bardzo niebezpieczne,  miały olbrzymi potencjał uzależniający, różnice między dawkami terapeutycznymi i toksycznymi były niewielkie. W związku z tym często dochodziło do zatruć, nierzadko śmiertelnych. W latach sześćdziesiątych XX wieku do lecznictwa wprowadzono BZD czyli benzodiazepiny. Środki o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym,  stosowane również w celu uzyskania „rozluźnienia”, euforii. Kolejną grupą leków z tej kategorii są tzw. nie-benzodiazepinowe leki nasenne. Które w dużych dawkach również posiadają właściwości uzależniające.

Za bezpieczne uznaje się stosowanie w/w grup leków przez okres 2-4 tygodni, w zależności od wskazań, w dawkach terapeutycznych.  W trakcie stosowania powinno się przestrzegać zaleceń lekarskich, przyjmować dawki zalecone, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, nie wolno spożywać alkoholu lub łączyć leków z innymi środkami psychoaktywnymi.

Leczenie uzależnienia od leków musi odbywać się pod opieką psychiatry, przy współudziale innych specjalistów. Za schemat ogólny można przyjąć, że powinno się podstawiać dotychczas przyjmowane preparaty benzodiazepinami długo-działającymi, następnie stopniowo redukować dawki. Za bezpieczne i skuteczne uznaje się redukcje ok. 10% co tydzień. Niektóre placówki monitorują stężenie BZD w surowicy lub sugerują się np. skalami samooceny objawów abstynencyjnych. Należy tu wspomnieć, że BZD utrzymują się we krwi długo, do kilku tygodni po ich odstawieniu.  Leczenie może być w zasadzie procedurą ambulatoryjną, jednak wtedy rzadko kończy się powodzeniem. Pacjenci często przyjmują dawki większe niż zalecone, nie przestrzegają kontraktu terapeutycznego. Detoksykacja w  trakcie hospitalizacji jest procedurą wielekroć skuteczniejszą. Samo „łózko szpitalne” uspokaja  pacjenta, ma on poza tym wrażenie, ze zawsze otrzyma pomoc medyczną, co redukuje lęk. Można stosować środki doraźne, w celu uspokojenia, poprawy snu, zmniejszenia leku i napięcia. Ważne jest także dokładne diagnozowanie pacjenta, stałą obserwacja, można wtedy eliminować objawy zaburzeń które miały wpływ na rozwój zależności. Z reguły są to zaburzenia z kręgu depresyjnych.

Nawet mimo dołożenia starań, terapii wg najnowszych standardów, wsparcia terapeutycznego i środowiska pacjenta, wielu z nich przerywa detoksykację, abstynencję, często wraca do nałogu.

 

Alkoholizm – fakty

Encyklopedia alkoholizmuBajki, mity, to w większości tej wartości teksty można znaleźć w sieci na stronach poświęconych alkoholizmowi i jego leczeniu. Tym większe było moje zdziwienie gdy odkryłem w necie serwis oferujący rzetelną wiedzę na tema choroby alkoholowej, jej powikłań, możliwości leczenia, opisujący osiągnięcia osób związanych profesjonalnie z leczeniem odwykowym. Jednym słowem definicje pojęć związanych z tematem zespołu zależności alkoholowej.

Alkoholizm dotyka prawie każdego z nas, nawet jak sami jesteśmy wolni, to na pewno ktoś z naszej rodziny, przyjaciół, cierpi z tego powodu. Obecnie oprócz ZZA, wyróżniamy także współuzależnienie, DDA czyli dorosłe dzieci alkoholików. Rozwijając te tematy daje to nam tysiące definicji. Rodzi się wiele pytań, np: Czy Esperal jest skuteczny?, Czy psychoterapia jest skuteczniejsza niż udział w AA?, Czy leczenie w stacjonarnych ośrodkach ma większą skuteczność niż terapie ambulatoryjne? Wspomniana witryna rości sobie prawo do odpowiedzi na te kwestie.

Dodatkowo można poznać kariery, osiągnięcia, osób zaangażowanych w leczenie alkoholizmu, naukowców i klinicystów. Poznać polskie ośrodki leczenia ZZA, porównać ich oferty. Dodatkowo poczytać o dietach stosowanych w alkoholowym uszkodzeniu wątroby, trzustki, polineuropatii czyli uszkodzeniu nerwów obwodowych spowodowanym przez alkohol. Kogo może spotkać delirka, jak ja rozpoznać i jak leczyć.

Z chęcią będę obserwował rozwój serwisu, który na razie raczkuje a ma przed sobą ambitne zadanie. Liczę, że czytelnicy staną się współtwórcami, podobnie jak w siostrzanej Wikipedii, którą ta encyklopedia alkoholizmu przypomina. Jako osoba zawodowo związana z leczeniem uzależnień, myślę, że potrafię ocenić profesjonalizm artykułów, na pewno w wolnym czasie zapoznam się z dodawanymi definicjami i ewentualnie będę się starał uczestniczyć w dyskusji. Żywię nadzieję, że z czasem szukając informacji związanych z chorobą alkoholową będę zaczynał lekturę od alkoholiz.co, bo taki jest adres wspomnianego serwisu.

Mam nadzieję iż czytelnicy równie aktywnie jak ja zaczną współtworzyć bazę danych, zapraszam i polecam ten portal.

Gazeta SEO – niusy, plotki, informacje o szkoleniach

Gazeta SEOWłaśnie rusza nowy projekt, serwis z wiadomościami z polskiej sceny SEO.  Świeże informacje, wiadomości o firmach SEO, tematy powiązane. To co dotyczy pracy pozycjonera, co nas ciekawi i gnębi. Opinie na temat narzędzi, trendy, również interesujące plotki, taką mamy ambicję. Oczywiście nasza Gazeta SEO, bez czytelników i współautorów nie ma szans na powodzenie. Zasady proste, rejestrujesz się, dodajesz wpisy, po 10 zaakceptowanych, dostajesz status autora i sam moderujesz swoje teksty.  Zachętą jest odnośnik w treści. Dodaj opis ciekawej strony, prowadzisz blog o SEO poinformuj czytelników, pomóż edukować, razem zadbajmy o dobre imię. Tortu starczy dla wszystkich uczciwych, rzetelnych. Nie chcemy uprawiać prywaty, nie dodamy linków do swoich stron, postaramy się rzetelną moderacją utrzymać poziom tej internetowej gazety.

Poczytaj, redaguj, informuj – w Gazecie SEO, zapraszamy

Psychiatra w Warszawie – jak znaleźć specjalistę

psychiatra WarszawaSprawa wydaje się prosta, potrzebujemy umówić się ze specjalistą psychiatrą, wpisujemy w Google żądaną frazę i mamy dostęp do setek placówek. Jednak gdy zaczynamy kontaktować się z lekarzami wszystko się komplikuje. W PZP (Poradniach Zdrowia Psychicznego) w których leczenie ambulatoryjne jest refundowane przez NFZ, okres oczekiwania na wizytę wynosi kilka miesięcy. Dodatkowo nie realizują one w praktyce wizyt domowych. Niestety nasza babcia, która cierpi na otępienie zwane choroba Alzheimera, nie śpi w nocy, zwiduje nieistniejące postacie, jest pobudzona, próbuje uciekać z domu, przestała przyjmować płyny i pokarmy, czuje się truta i okradana. Transport Jej do Poradni byłby trudny i niebezpieczny. Więc decydujemy się na wizytę prywatną. Niestety fraza psychiatra Warszawa to częściej poszukiwana specjalizacja. Wnioskujemy z tego, że zapotrzebowanie na te usługi jest znaczne.  Dzwonimy do kolejnych specjalistów i co ustalamy:

 1.  większość z zapytanych lekarzy psychiatrów nie realizuje wizyt domowych
 2. jeżeli któryś z psychiatrów przyjmie zlecenie to czas oczekiwania na wizytę wynosi od kilku dni do dwóch tygodni
 3. cena psychiatrycznej wizyty domowej to 250 – 500 zł w dni pracujące, w godzinach 8.00- 19.00, w dni wolne i w godzinach nocnych ustalana jest indywidualnie
Jeżeli jednak bardzo nam zależy na szybkiej pomocy specjalisty psychiatry nie mamy wyboru. Atutem prywatnego leczenia jest z reguły: bardziej indywidualne podejście do pacjenta, lekarz często umożliwia nam kontakt telefoniczny w razie nagłych wydarzeń i potrzeby konsultacji.
Pamiętajmy, zawsze mozemy udać się do Izby Przyjęć dowolnego szpitala psychiatrycznego, nawet bez skierowania. Powinnismy tam otrzymać pomoc specjalistyczną, czy będziemy z neiej zadowoleni, to już inna sprawa.
Życzymy zdrowia, psychicznego również.

 

Alkoholizm – polskie prywatne kliniki odwykowe

leczenie alkoholizmuNa dzień dzisiejszy mamy w Polsce trzy prywatne kliniki odwykowe. Oferują one swoim pacjentom leczenie uzależnień oparte na światowych standardach. W OTU czyli oddziałach terapii uzależnień tych szpitali prowadzona jest psychoterapia, w większości oparta na modelach behawioralno – poznawczych i nurcie motywującym. Niektóre z tych lecznic wdrażają nowoczesne metody farmakoterapii uzależnień, w tym farmakologiczne leczenie alkoholizmu. Cena pobytu w tych ośrodkach wynosi przeważnie 300 – 400 zł za dobę, warto zapytać personel, czy dodatkowe szczegółowe badania i  konsultacje są wliczone w pobyt, czy też dodatkowo płatne. Ponieważ może to znacznie zwiększyć koszt terapii.

Zaletą prywatnych odwyków jest krótki czas oczekiwania na przyjęcie, minimum formalności, zwiększona dyskrecja w stosunku do oddziałów publicznych. Znacznie zindywidualizowany program leczenia, znacznie łatwiejszy dostęp do lekarzy i terapeutów. Praktycznie każdy z prywatnych szpitali stale zatrudnia psychiatrów, nad ogólnym stanem zdrowia czuwa internista. W trakcie pobytu w tych placówkach leczenie jest optymalizowane, wdraża się zalecenia dietetyczne, wykonuje rehabilitację psychiatryczną i narządów ruchu. Lekarze zajmą się naszymi chorobami współistniejącymi i powikłaniami choroby alkoholowej.

W tych lecznicach grupy pacjentów są małe, bardzo homogenne, przebywając na odwyku spotkamy głównie przedstawicieli biznesu, wolnych zawodów, prawników, lekarzy. Możemy też liczyć na zdecydowanie lepsze warunki socjalne niż w publicznych szpitalach. Tutaj sale pacjentów są z reguły jedno i dwuosobowe, praktycznie zawsze wyposażone w łazienki. Prywatne placówki udostępniają chorym również sale do zabaw i ćwiczeń, często również sauny, solaria.

Reasumując, leczenie w prywatnej klinice odwykowej, powinno się rozważyć gdy zależy nam na szybkim podjęciu leczenia, poszukujemy wyższego standardu socjalnego, występują u nas powikłania somatyczne lub psychiczne alkoholizmu, posiadamy środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia.

 

Małe Katalogi Wielkiej Mocy

Katalogi w Internecie – do czego mogą się dziś przydać?
Trzeba zaznaczyć, że liczebność stron katalogowych w naszym kraju, wzrasta w niesamowicie dynamiczny sposób. Wiąże się to chociażby z nowymi trendami w zakresie marketingu czy budowania pozycji dowolnie wybranej firmy ze wsparciem sieci Web.

W kontekście procesu samego nagromadzania nowych klientów, zdecydowana większość firm, dołączając internetową stronę do zbioru katalogowego w sieci, wykonuje bardzo korzystny dla swojego istnienia rynkowego ruch. Mogłoby wydawać się, że aby opanować w sposób biegły kanał promowania, którym są katalogi stron, wydałoby poświęcić na to sporo czasu i swoich zasobów uwagowych. To wręcz wierutna bzdura, ponieważ proces ten jest w swym przebiegu niesamowicie prosty, naprawdę nie powinien sprawić nikomu najmniejszego problemu. Poza tym, dosłownie każdy profesjonalny katalog jest skonstruowany tak, że nawigacja w jego przestrzeni ma intuicyjny charakter. Samo w sobie korzystanie z katalogów to obopólna korzyść, nie tylko dla samych posiadaczy firm, lecz przede wszystkim dla ich odbiorców. Jeśli klient chce odszukać jakiegoś konkretnego specjalistę, punkt z usługami czy hurtownię z konkretną gamą towarów, też sięga do katalogu, który jest zamieszczony w przestrzeni internetowej. Zaletą przy takim rozwiązaniu jest to, że mamy dosyć mocno rozbudowany wachlarz tematycznych kategorii, na podstawie których uprościmy proces swoich poszukiwań. Konkludując, takie katalogowanie to bardzo skuteczne wspierające narzędzie dla metod z obszaru tradycyjnej promocji firm oraz kreowania całej sieci odbiorców dla firm z różnych branż i segmentów rynku. Takie działanie procentuje w naprawdę błyskawicznym czasie, przy czym wcale nie musi wymagać jakichś gigantycznych starań z naszej strony.


Nasi eksperci


Asia

Victoria

Marlena

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszym autorem, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: redaktorstrony{at}gazeta.pl

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a64if4l4ir823l6p83n5levmo5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0