lekarz psychiatra

Podział zaburzeń psychicznych

zaburzenia psychiczneNa pewno większość osób zainteresowanych psychiatrią, psychologią, zastanawiała się jak dzielimy zaburzenia psychiczne. Otóż klasyfikacja ta rozwijała się przez wieki  do dziś. Współcześnie dominują dwa systemy, pierwszy nazwany ICD-10, opracowany przez WHO(Światową Organizację Zdrowia) i drugi DSM-IV promowany przez Amerykańskie Towarzystwo psychiatryczne APA.

Nie będę tu zamieszczał dokładnej listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, znalazłem je na blogu psychiatry, gdzie odsyłam zainteresowanych. Skupię się na omówieniu kilku podstawowych działów z krótkim opisem.

  1. Rozdział pierwszy kodowany jako F 0-9, opisuje zaburzenia związane z organicznym uszkodzeniem Centralnego układu nerwowego. Określenie zmiany organiczne oznacza występowanie zmian w morfologii mózgu, móżdżku lub rdzenia przedłużonego. Z reguły są one pochodzenia naczyniowego, związane są z pierwotnym zwyrodnieniem lub chorobą somatyczną lub urazem. Do tej grupy zaburzeń zaliczamy otępienia, zaburzenia afektywne, osobowości, psychotyczne o wspomnianej etiologii. W przypadku zmian organicznych możemy obserwować praktycznie wszystkie kliniczne objawy zaburzeń psychicznych.
  2. Drugi rozdział koduje schorzenia psychiczne związane z zespołami zależności, oznaczamy je F 1o-19. Tutaj znajdziemy alkoholizm, narkomanię, lekomanię, uzależnienia mieszane. Umieszczono tu zespoły zależności, abstynencyjne, zaburzenia psychotyczne, nastroju, osobowości, związane z używanie substancji psychoaktywnych.
  3. Rozdział trzeci poświęcony jest zaburzeniom psychotycznym endogennym, głównie Schizofrenii, kodujemy go F 20-29. Ta grupa zaburzeń do dziś nie została dokładnie zbadana, nie znamy dokładnej przyczyny występowania psychoz. Potrafimy je już dość skutecznie leczyć, wiemy które układy przekaźnikowe w mózgu s najbardziej zaburzone, które geny odpowiadają za dziedziczenie.
  4. Czwarty rozdział to zaburzenia nastroju, F 30-39. Tutaj znajdziemy głównie depresję, CHAD czyli Chorobę afektywną dwubiegunową, Dystymię i podobne. Choroby te należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych a depresja plasuje się na czołowych miejscach wśród schorzeń śmiertelnych. Ocenia się, że na endogenne zaburzenia nastroju może cierpieć do 30% ludzkiej populacji.
  5. Rozdział piąty F 40-49 opisuje głównie zaburzenia lękowe. Dawniej określane mianem „nerwicy”, dziś nie stosuje się tego pojęcia. Tu znajdziemy: zespoły OCD czyli obsesyjno-kompulsywne, lęk uogólniony, napady paniki, agorafobię i podobne. Te zaburzenia dotykają w rożnych okresach życia praktycznie każdego z nas, co nie oznacza, ze każdy musi podjąć leczenie.
  6. Kolejne rozdziały F 50-59, F 60-69, F 70-79, zawierają w sobie odpowiednio: zaburzenia odżywiania, cechy osobowości nieprawidłowej i upośledzenie umysłowe.

Przytoczony tu podział jest zaczerpnięty z klasyfikacji ICD-10, która to obowiązuje w Polsce. Oczywiście jest on niedoskonały i niedługo ma być ogłoszony nowy ICD-11, który jest już w opracowaniu.  Na dzisiejszą wersję miały wpływ obserwacje kliniczne pacjentów, rozwój badań głownię obrazowych i biochemicznych, genetyka medyczna. Dalszy rozwój tych dziedzin medycyny pewnie pozwoli nam na bardziej szczegółowe klasyfikacje i wyciąganie z nich wniosków w praktyce klinicznej.

 

Psychiatra w Warszawie – jak znaleźć specjalistę

psychiatra WarszawaSprawa wydaje się prosta, potrzebujemy umówić się ze specjalistą psychiatrą, wpisujemy w Google żądaną frazę i mamy dostęp do setek placówek. Jednak gdy zaczynamy kontaktować się z lekarzami wszystko się komplikuje. W PZP (Poradniach Zdrowia Psychicznego) w których leczenie ambulatoryjne jest refundowane przez NFZ, okres oczekiwania na wizytę wynosi kilka miesięcy. Dodatkowo nie realizują one w praktyce wizyt domowych. Niestety nasza babcia, która cierpi na otępienie zwane choroba Alzheimera, nie śpi w nocy, zwiduje nieistniejące postacie, jest pobudzona, próbuje uciekać z domu, przestała przyjmować płyny i pokarmy, czuje się truta i okradana. Transport Jej do Poradni byłby trudny i niebezpieczny. Więc decydujemy się na wizytę prywatną. Niestety fraza psychiatra Warszawa to częściej poszukiwana specjalizacja. Wnioskujemy z tego, że zapotrzebowanie na te usługi jest znaczne.  Dzwonimy do kolejnych specjalistów i co ustalamy:

  1.  większość z zapytanych lekarzy psychiatrów nie realizuje wizyt domowych
  2. jeżeli któryś z psychiatrów przyjmie zlecenie to czas oczekiwania na wizytę wynosi od kilku dni do dwóch tygodni
  3. cena psychiatrycznej wizyty domowej to 250 – 500 zł w dni pracujące, w godzinach 8.00- 19.00, w dni wolne i w godzinach nocnych ustalana jest indywidualnie
Jeżeli jednak bardzo nam zależy na szybkiej pomocy specjalisty psychiatry nie mamy wyboru. Atutem prywatnego leczenia jest z reguły: bardziej indywidualne podejście do pacjenta, lekarz często umożliwia nam kontakt telefoniczny w razie nagłych wydarzeń i potrzeby konsultacji.
Pamiętajmy, zawsze mozemy udać się do Izby Przyjęć dowolnego szpitala psychiatrycznego, nawet bez skierowania. Powinnismy tam otrzymać pomoc specjalistyczną, czy będziemy z neiej zadowoleni, to już inna sprawa.
Życzymy zdrowia, psychicznego również.

 


Nasi eksperci


Asia

Victoria

Marlena

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszym autorem, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: redaktorstrony{at}gazeta.pl